Ingrid Saksida

Lastnik, skrbi za promocijo in prodajo, vodja recepcije