Naše poslanstvo nudenje kakovostnih namestitvenih, gostinskih in drugih spremljajočih storitev v resortu Saksida. Vaše bivanje želimo narediti kar najbolj udobno in varno, zato vas seznanjamo s splošnimi pogoji bivanja v kapacitetah resorta Saksida. S potrditvijo rezervacije v celoti sprejemate naše splošne pogoje poslovanja.

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

Namestitve obratujejo predvidoma od sredine marca do konca oktobra in oz. odvisno od zasedenosti kapacitet in veljavnih ukrepov. Resort si pridržuje pravico do spremembe obratovanja. Recepcija hotela je 7 dni v tednu po urniku oz. razen v zimskih mesecih kot objavljeno na spletni strani resorta in na vhodu v resort. Kontaktni podatki: – recepcija: telefon 00386 5 3017853, e-naslov: info@vinasaksida.com

 

PRIJAVA GOSTA NA RECEPCIJI

Ob prihodu v katerikoli nastanitveni objekt v resortu Saksida se mora gost prijaviti na recepciji s predložitvijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list, novorojenci z rojstnim listom). V času veljave interventne zakonodaje za preprečevanje širitve okužbe virusa SARS-Cov-2, so gostje dolžni predložiti ustrezna dokazila (npr. pogoj PCT) skladno z navodili Vlade RS, NIJZ in drugih pristojnih inštitucij. V primeru nepredložitve dokazil si Saksida resort pridržuje pravico, da gosta ne sprejme v nastanitveni obrat. Prijaviti se morajo vsi gostje, ki bodo bivali v bivalni enoti. V vsaki bivalni enoti je določeno maksimalno dovoljeno število oseb, ki lahko biva hkrati. V namestitvi je bivanje dovoljeno samo osebam, ki so prijavljene na recepciji. Vse storitve, turistično takso in ostale storitve se plača na dan prihoda ali na dan pred odhodom oz. v primeru bivanja nad 7 noči, vsak 7. dan. Individualni gostje poravnajo takso in druge storitve najkasneje do 11.00 ure na dan odhoda. V primeru zamude oz.,da gost nastanitev zapusti kasneje, kot je določeno v splošnih pogojih, se zaračuna storitev »late check out« po ceniku. Pred prihodom je potrebno vplačilo akontacije oz. preložiti kreditno kartico s predavtorizacijo zahtevanega zneska garancije. Osebe, ki jih uslužbenci resorta odkrijejo kot neprijavljene, morajo plačati dvakratnik zneska nočitve po ceniku. Vodstvo resorta lahko takšni osebi izreče ukrep, da takoj zapusti resort. Gost, ki se ne prijavi, prevzema nase v celoti in neomejeno, tudi vse stroške, takse in morebitne izrečene kazni, ki bi jih zaradi ne – prijave izrekla policija ali občinsko redarstvo.

 

DOSTOP DO PARKIRIŠČ, BAZENA IN PENZIONSKIH STORITEV

Naši gostje imajo omogočeno parkiranje ob ali v bližini izbranih kapacitetah. Ob odjavi se ključ namestitve vrne na recepcijo, morebitni izgubljeni ključ se zaračuna po veljavnem ceniku resorta.

 

RED IN MIR V RESORTU

V času bivanja oseb v resortu je prepovedano motenje ostalih gostov s hrupom, vključujoč vpitje, glasno petje, glasno uporabo naprav za predvajanje glasbe, radije, TV sprejemnike in podobno. V resortu mora biti popoln mir in tišina med 22.00 uro zvečer in 06.00 uro zjutraj. V nočnem času, gostje lahko prijavijo kršitve hišnega reda recepciji. Zaradi povzročanja hrupa, ki moti druge goste se povzročitelju lahko odpove gostoljubje v resortu. Da bo vaše bivanje kar se da prijetno, velja v namestitvah za goste in skupnih prostorih Resorta Saksida ‘zaveza umirjenosti’. Na podlagi upravičenih pritožb drugih gostov zaradi prevelikega hrupa gosta povzročitelja lahko opozorimo (recepcija, varnostnik). V kolikor gost kljub opozorilu ne preneha s kršitvijo reda in miru v resortu, mu družba Adria lahko odpove gostoljubje, gost pa mora resort zapustiti. Ob tem se plačilo morebitnih neizkoriščenih nočitev ne vrača in se gostu obračunajo, kot da bi bival v nastanitvah celoten vplačan čas bivanja. V resortu Saksida bivajo različne skupine gostov s specifičnimi preferencami. Pri tem se v največji meri trudimo, da spoštujemo želje gostov in jih kar najmanj motimo pri njihovem bivanju. Vzdrževalna dela, ki so posledica višje sile in za zagotavljanje varnosti gostov (neurje, požar, izliv vode, izpad električnega, wifi omrežja ipd.) ne morejo biti predmet reklamacije ne glede na čas izvedbe. Saksida resort ne odgovarja za motenje, ki bi ga povzročile 3. osebe (npr. glasna družba, ki niso gostje resorta).

 

ČISTOČA

Bungalovi se čistijo le ob odhodu, menjava brisač pa je na 3-4 dni. Za odpadke v bungalovih vsak gost skrbi sam in jih samostojno odnese do odlagališča odpadkov. Za vsak primer ne izvrševanja odlaganja odpadkov na deponijo, oziroma za odlaganje odpadkov izven deponije, se bo gostu zaračunalo 10,00 €, kot nadomestilo za opravljeno delo izvedbe odlaganja odpadkov s strani zaposlenih resorta. Naročilo dodatnega čiščenja je vedno mogoče in se zaračuna po rednem veljavnem ceniku. Prav tako je pogostejša, kot jo narekuje kategorizacija, menjava posteljnine možna proti doplačilu po rednem veljavnem ceniku. Resort Saksida je naravna oaza, v katerem prevladujejo travne in gozdne površine, ki jih naseljujejo tudi različne živali. V primeru pojava veveric, miši, mravelj ali mrčesa ipd. Resort Saksida ni odgovoren za povračilo kakršnekoli iz tega izvirajoče škode. V Resortu Saksida cenimo in skrbimo za zdravje naših gostov in zaposlenih ter varujemo naše naravno okolje. V ta namen: – pri čiščenju, pranju posteljnine in drugih tekstilij uporabljamo izključno biološka in ekološka čistila ter naravne substance za odišavljenje perila; – pri razkuževanju površin uporabljamo izključno razkužila, ki so certificirana za uporabo v prehrambeni industriji in človeku ter okolju neškodljiva; – ne uporabljamo nobenih fitofarmacevtskih sredstev, sredstev za zatiranje mrčesa ali deratizacijskih sredstev razen tistih, ki jih izrecno nalaga zakonodaja (deratizacijske vabe za miši in podgane, cepilne vabe ipd.). Neuporaba tovrstnih sredstev je sestavni del in pričakovan nivo naše storitve. Tovrstna sredstva bomo uporabili le na željo gosta (npr. uporaba insekticida ob pojavu mravelj ipd.). V kolikor gost v času bivanja ne poda prijave pojava mrčesa, miši ipd. in ne zahteva uporabe insekticidov ipd., se v celoti odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom za znižanje cene ali predčasne prekinitve bivanja. Za škodo, ki presega obrabo zaradi normalne rabe, plača gost, ki je povzročil škodo. Tu gre zlasti, vendar ne omejeno na: razbitja pohištva, razbitje ali odtujitve inventarja, ožganine na pohištvu, zavesah, madeži snovi, ki jih ni mogoče očistiti ipd. V kolikor povzročitelja ni mogoče opredeliti, v celoti prevzema odgovornost gost, ki je plačnik storitve bivanja v sobi v času, ko je bila škoda povzročena.

 

IZGUBLJENI PREDMETI, TATVINE, ŠKODE

Resort ni odgovoren za izgubljene, ukradene ali poškodovane stvari, ki so last gosta in prav tako ne za nezgode ali škode na stvareh gostov v resortu, ki se zgodijo v primeru višje sile (poplava, požar, potres, vihar), ali s strani tretjih oseb. Prav tako hotel ne odgovarja za vozila, parkirana v resortu ali izven njega. Naprošamo vas, da vse najdene predmete izročite recepciji hotela, na katero se lahko obrnete tudi v primeru pogrešanja stvari.

 

POŽAR, VANDALIZEM IN IZLIV VODE

V primeru, da gost zazna požar, je dolžan o tem obvestiti gasilce na tel.št. 112 in recepcijo hotela. Gasilni aparati so nameščeni na vidnih mestih po celotnem resortu, da se jih v primeru požara lahko uporabi. Ravna se po navodilih požarnega reda. V primeru zaznanega izliva vode ali dejanja vandalizma vas naprošamo, da o tem čim prej obvestite recepcijo in pomagate preprečiti nastanek škode.

 

VIDEONADZORNI SISTEM

Celotno območje resorta Saksida je varovano območje, večji del pa ga pokrivajo videonadzorne kamere. Posnetki se hranijo skladno s Pravilnikom o izvajanju videonadzora. V primeru, da ste žrtev kaznivega dejanja (tatvina, nasilje 3. osebe, napad psa ipd.) ali imate drug utemeljen razlog vas prosimo, da nemudoma podate prijavo na policijo. Posnetke videonadzornega sistema lahko namreč izročimo le preiskovalnim organom na podlagi uradne zahteve. Če slednja pride po preteku roka, za katerega hranimo posnetke, boste v primeru prepozne prijave morda izgubili pomemben dokazni material.

 

DOMAČI LJUBLJENČKI

Vse domače živali gostov morajo biti najavljene pred prihodom gostov. Za prijavljenega psa in mačko ali drugo žival se plača doplačilo po rednem ceniku (izjema so psi vodniki, ki bivajo brezplačno). Vsi psi, ki bivajo znotraj resorta, morajo imeti cepilno knjižico. Pse se lahko sprehaja samo na povodcu, vsak lastnik psa/mačka je odgovoren za ravnanje živali in za čiščenje iztrebkov. V primeru, da lastnik psa ne počisti iztrebka svojega psa, je dolžan plačati 10,00 € nadomestila za delo čiščenja iztrebka, ki ga bodo izvedli zaposleni resorta. Ne-prijava domače živali se smatra za hujšo kršitev hišnega reda, zaradi katere se lahko odpove gostoljubje v resortu za lastnika živali. Čiščenje namestitve je možno le v odsotnosti domače živali, sicer čistilno osebje v namestitev ne bo vstopilo. Postelje, jogiji, kavči namenjene za spanje in počitek gostov niso namenjene domačim živalim. Psi na povodcu z lastnikom so dovoljeni na terasi, v kolikor ne motijo ostalih gostov. V primeru napada psa na druge živali in ljudi, je za nastalo škodo v celoti odgovoren lastnik psa. V primeru zahtevkov zoper Resort Saksida, bo slednja do povzročitelja škode uveljavljala regresni zahtevek v največji meri, kot jo dopušča zakonodaja.

 

KOPALNI RED

Kopanje v bazenu resorta je izključno na lastno odgovornost. Uradna kopalna sezona je od 15.6. do 15.9. Gostje so dolžni spoštovati kopališki red na bazenu.

 

V RESORTU NI DOVOLJENO:

 • kuriti odprtega ognja,
 • prinašati vanj eksplozivnih in lahko vnetljivih snovi,
 • voziti z vozilom hitreje kot 10 km/h,
 • odlagati kosovnega odpada,
 • voditi pse brez povodca,
 • voditi pse na bazen,
 • posegati v prostor in zemljišče,
 • uporabljati vodo za pranje avtomobilov in zalivanje,
 • žaliti ali drugače nadlegovati drugih gostov ali zaposlenih.

 

ČAS PRIJAVE IN ODJAVE

Čas prijave je od 12.00 (kamp) in od 15.00 za bungalove.. Čas odjave je do 12.00 za kamp goste ter do 10.30 za bungalove.

 

KAJENJE

V namestitvah ni dovoljeno kaditi. V primeru kajenja (ne glede na substanco) bo vašemu računu dodan strošek čiščenja v višini 200 EUR.

 

PARKIRIŠČE

Parkiranje na našem parkirišču je odgovornost lastnika vozila, resort ne odgovarja za morebitno škodo na vozilih ali opremi.

 

DOSTOP IN PRAVICA VSTOPA V SOBO

Pridržujemo si pravico, da vstopimo v sobo v primernem času in iz upravičljivih razlogov. Receptorji, sobarice in vzdrževalci lahko iz upravičljivih razlogov, še posebej zaradi nujnih vzdrževalnih del ali potrebnega pregleda, vstopijo v sobo.

 

REZERVACIJSKI POGOJI

Rezervacijo je možno opraviti na več načinov, in sicer direktno ali preko posrednika. Rezervacija za nočitve poteka tudi preko OTA (booking.com, HRS.com, Expedia.com ipd.) ali preko neposrednega povpraševanja (elektronska pošta, spletna stran – obrazec, telefonski pogovor, walk in). V vsakem primeru se gost zavezuje, da nam ob oddaji rezervacije poda aktiven e-naslov ali drugo kontaktno informacijo in nas pooblasti, da ga uporabljamo za namene obveščanja in preverjanja v zvezi z rezervacijo. V primeru, da uporabnik ni elektronsko ali telefonsko dosegljiv oz. nam posreduje napačen ali neveljaven elektronski naslov, si pridržujemo pravico do stornacije tovrstne rezervacije. Na naših spletnih straneh vam ponujamo dva načina rezervacij naših kapacitet. Prvi je preko spletne pošte, s katero nam posredujete vaše povpraševanje, mi pa vam posredujemo ponudbo. Samo povpraševanje oziroma naša ponudba ne štejeta za potrjeno rezervacijo, saj je bistveni pogoj za veljavnost prijave vaša potrditev rezervacije z akontacijo oz. vplačilom garancije za potrditev ponudbe. V primeru, da potrditve ne prejmemo, se šteje, da rezervacija ni bila nikoli podana. Drugi način pa preko rezervacijskega sistema na spletni strani: www.vinasaksida.com V kolikor bodo z vami bivali tudi otroci, navedite tudi predvideno število, za katere je potrebno bivanje plačati. Glede na predvideno število otrok ter ostale podatke rezervacije, se vam cena aranžmaja izračuna avtomatično in tudi izpiše na zaslonu. V primeru, da se ob prijavi ugotovi, da vneseni podatki ne ustrezajo dejanskemu stanju (starosti in število oseb, število osebnih vozil ipd.) se bo obračunala dejanska cena storitve.

 

PLAČILO

Na elektronski naslov boste ob potrditvi naročila prejeli predračun. Rok za plačilo in bančni podatki so navedeni v potrdilnem pismu. Če v določenem času ne prejmemo plačila na naš račun, bomo smatrali, da ne sprejemate naše ponudbe in ne želite rezervacije. Turizem Saksida, Ingrid Saksida s.p. pridržuje spremembo cenika brez vnaprejšnje objave.

 

ODPOVED REZERVACIJE

Gost ima pravico do odpovedi rezervacije, pod pogoji kot so zabeleženi na njegovem potrdilnem pismu. Odpoved mora biti poslana v pisni obliki oz. preko elektronske pošte v roku, ki je določen na potrdilnem pismu. V primeru pravočasne odpovedi rezervacije je gost upravičen do povračila celotnega vplačila akontacije oz. vplačila celotnega bivanja z odbitkom administrativnih stroškov in stroškov bančnih transakcij v višini 20€. V primeru, da gost odpove rezervacijo izven odpovednega roka, mu bo hotel zaračunal storno stroške v višini, kot so navedeni na potrdilnem pismu. V primeru neprihoda brez obvestila (no-show) si hotel pridržuje pravico zaračunati storno stroške v višini 100 % celotnega bivanja brez turistične takse. V primeru predčasnega odhoda si resort pridržuje pravico zaračunati penale v višini 100% zneska preostalega bivanja brez turistične takse. Izjeme so predčasni odhodi zaradi višje sile (smrt, zdravstveni razlogi, naravne nesreče…). V tovrstnih primerih se gost obrne na recepcijo. V primeru potrjene rezervacije s kreditno kartico bo le-ta samodejno bremenjena. Vremenske razmere in spremembe niso razlog za odpoved rezervacije ali vračilo denarja. Za obračun storno stroškov veljajo cene, ki so bile potrjene s strani hotela v času rezervacije. Rezervacija velja do 20.00 ure na dan prihoda. Kasnejši prihod mora gost sporočiti recepciji, kjer ima rezervirano nastanitev.

 

POBEG, NEPLAČILO

Pobeg oziroma odhod brez plačila in ne odzivanje na opomnik poslan s strani hotela (2x), se preda v izvršbo pristojni instituciji, obenem pa se izvede prijava policiji. Gostu se zaračuna pavšalni strošek izvršbe.

 

PRAVICA DO ZAVRNITVE REZERVACIJE IN SPREMEMBE

Pridržujemo si pravico do zavrnitve rezervacije in v posebnih okoliščinah pravico do preklica, prilagoditve ali spreminjanja vašega aranžmaja. Če bomo primorani rezervacijo preklicati, prilagoditi ali spremeniti, bo gostu ponujen alternativni termin. V primeru overbookinga si družba pridržuje pravico, da stranko v celoti ali delno namesti v namestitvi enake kategorije, ki ponuja storitve iste vrste. Vsi dodatni stroški namestitve in prevoza med zadevnima nastanitva bremenijo Saksida resort. Saksida resort ne odgovarja za neizpolnitev svojih obveznosti, do katere je prišlo zaradi višje sile. Primeri višje sile in nepredvidljive okoliščine so tiste, ki jih kot take običajno priznava sodna praksa.

 

CENE

Cene za nastanitev vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cena velja za posamezno nastanitev ali osebo, na izbrane datume. Cene se spreminjajo sezonsko, kot tudi dnevno glede na ponudbo in povpraševanje. Cena za nastanitev ne vključuje pijače, hrane, mini bara telefoniranja, pranja in ostalih storitev, ki se jih bremeni po rednem ceniku. Popusti po posameznih prodajnih akcijah se ne seštevajo.

 

TURISTIČNA TAKSA

Cena za nastanitev se poviša za znesek turistične in promocijske takse, ki je določena z odlokom Občine Nova Gorica.

 

ZAVRNITEV GOSTA

Želimo, da bi se naši gostje počutili varno in sproščeno, našim zaposlenim pa želimo zagotavljati dostojanstvo ter zdravo delovno okolje. Zato si pridržujemo vse pravice do zavrnitve gosta ali odpoved nadaljnjega bivanja v najširšem smislu kot ga dopušča veljavna zakonodaja, kadar:

 • je gost v preteklosti že kršil določila hišnega reda;
 • gost ogroža ali je v preteklosti ogrožal varnost ali zdravje sebe, drugih gostov ali uslužbencev;
 • ima gost neporavnane zapadle finančne obveznosti do Resorta Saksida;
 • je gost bival neprijavljen ali omogočal katerikoli drugi osebi, da v najetem prostoru biva neprijavljena;
 • se gost vede nespoštljivo do zaposlenih ali drugih gostov ali obiskovalcev, jih žali, jim grozi, jih nadleguje ali kako drugače spravlja v neprijeten položaj;
 • uporablja odprt ogenj, nepooblaščeno posega v vodovodne, plinske ali elektro instalacije ipd.
 • je bil vsaj dvakrat opozorjen na čistočo, pospravljanje iztrebkov za hišnimi ljubljenčki ipd. Odločitev o zavrnitvi gosta ali predčasni prekinitvi bivanja, je izključno v domeni resorta. V kolikor gost ne želi zapustiti resorta, bo vodstvo obvestilo pristojno varnostno službo in/ali policijo, stroške deložacije pa nosi gost.

 

PRITOŽBE

Če v namestitvi pride do kakšnih okvar, mora gost o tem nemudoma obvestiti recepcijo ali sobarice ter vzdrževalcem dovoliti, da v doglednem času odpravijo težavo. Če gost tega ne upošteva, nima pravice do spremembe trajanja nastanitve ali popustov z naslova po njegovem mnenju slabšega bivanja. Gost mora o nepravilnostih oziroma pomanjkljivostih v storitvi obvestiti recepcijo, na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe, itd.) gost pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil recepcije, se šteje, da se je gost strinjal s pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Gost lahko vloži pisno reklamacijo v roku 8 dni od dneva, ko je bila storitev po njegovem mnenju nepravilno opravljena. V primeru, da gost zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Turizem Saksida, Ingrid Saksida s.p. reklamacije vsebinsko ne obravnava. Predpisan proces obravnave temelji na formuliranem obrazcu »reklamacije« in dovoljuje čas za odgovor do 8 delovnih dni. Zavedamo se, da kljub najboljšim namenom in trudu lahko pride do napake ali pomanjkljive izvedbe naših storitev. V primeru utemeljene reklamacije se bomo za namene določitve višine odškodnine ravnali po določilih ti. Frankfurtske tabele (dosegljivo na: https://tgzs.si/wpcontent/ uploads/2018/06/Microsoft-Word-Frankfurtska-lista.pdf).

 

OSEBNI PODATKI IN VARSTVO PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov je Turizem Saksida, Ingrid Saksida s.p.., Zalošče 12 a25, SI-5294 Dornberk, ki jih zbira in obdeluje skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in v skladu s sprejetim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Upravljalec bo vaše osebne podatke uporabil samo za namene, opisane v pravilniku in potrebne za izvajanje hišnega reda ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Vaše osebne podatke, ki jih morate posredovati, da si zagotovite storitev namestitve, Ingrid Saksida s.p. kot upravljavec obdelave hrani v svoji bazi za namen izpolnitve pogodbe o namestitvi in zakonskih obveznosti v zvezi z gostinsko dejavnostjo. Če podjetju Ingrid Saksida s.p. ne posredujete minimalnih podatkov, ki so potrebni za rezervacijo namestitve in v času namestitve za prijavo v vse pristojne registre, vam podjetje ne bo moglo nuditi storitve rezervacije namestitve oziroma storitve namestitve v skladu s pogodbo ter zakonom. Določeni podatki so nujni, da se izvede rezervacija. Na primer pred rezervacijo namestitve na povpraševanje oseb, potencialnih gostov, se pošlje ponudba za namestitev, za njeno pripravo pa Ingrid Saksida s.p. potrebuje osebne podatke, in sicer ime, priimek in e-naslov ter telefonsko številko. Osebni podatki, ki jih Ingrid Saksida s.p. zbira ob rezervaciji namestitve (rezervacije preko spletne strani ali rezervacije preko telefona ali rezervacije s sprejetjem ponudbe preko e-pošte in običajne pošte) z namenom priprave rezervacije, so:

 • Ime in priimek nosilca rezervacije
 • Naslov (slovenski državljan)
 • Datum in kraj rojstva
 • (Številka, vrsta in kraj izdaje identifikacijskega dokumenta)
 • Državljanstvo
 • Ime objekta
 • Vrsta namestitvene enote (tip sobe)
 • Datum prihoda in odhoda
 • Število oseb, za katere se rezervira namestitev in namestitev po sobah
 • Starost otrok
 • Morebitne druge posebnosti, odvisno od zahtev osebe, ki rezervira namestitev
 • E-pošta, če jo oseba ima
 • Jezik
 • Telefon
 • Način plačila in morebiti dodatni podatki, ki so pomembni za izvedbo transakcije.

 

V primeru odpovedi rezervacije moramo vaše podatke shraniti za potrebe dokazovanja rezervacije oziroma njene odpovedi. Ob prihodu v objekt se gost praviloma prijavi na recepciji objekta. Podatki se vnesejo v hotelski sistem za prijavo. Podatki, ki se zbirajo (podatki se lahko spremenijo glede na spremembe predpisov):

 • Ime in priimek
 • Kraj, država in datum rojstva
 • Državljanstvo
 • Številka in vrsta identifikacijskega dokumenta
 • Naslov
 • Datum in čas prihoda oziroma odhoda iz objekta
 • Spol
 • Osnova za oprostitev plačila turistične takse oziroma za zmanjšanje plačila turistične takse
 • Registrska številka osebnega avtomobila, če gost potuje z in dostopa do namestitve z osebnim avtomobilom.

 

Pred, med in po vašem bivanju lahko Adria d.o.o. kot upravljavec podatkov prek e-pošte ali sms sporočil in klicev pošilja t. i. servisna sporočila – potrditev rezervacije, opomnike o bivanju in druga obvestila, ki se nanašajo na namestitev, ki ste jo rezervirali. Med vašim bivanjem in po njem vam lahko Ingrid Saksida s.p.. kot upravljavec podatkov prek e-pošte, SMS-sporočila in/ali platforme za takojšne sporočanje (Viber, Whatsapp itd.) pošilja vprašalnike o zadovoljstvu, ki jih bo obdeloval sam ali prek sodelavcev. Glavni namen vprašalnika o zadovoljstvu je zbirati podatke o storitvi zaradi interesa za izboljšanje storitev, ki lahko te podatke iz vprašalnika depersonalizira in obdeluje v statistične namene. Od prejemanja novic, promocij in obvestil, se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo ali pa tako, da pošljete elektronsko sporočilo na www.vinasaksida.com

 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Vse informacije in gradiva na spletnih straneh www.vinasaksida.com so informativne narave. Ingrid Saksida s.p. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka. Ingrid Saksida s.p. ni odgovorna za osebna mnenja, komentarje, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na straneh www.vinasaksida.com digitalnih omrežjih, raznih skupinah v digitalni obliki, ki so objavljene s strani obiskovalcev. Zapisi navedeni v prejšnjem odstavku so odraz avtorjeve osebne ocene in mnenja, in ne predstavljajo stališča Ingrid Saksida s.p. Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo ali spremenimo katerikoli zapis, ki kakorkoli krši pravice drugih ali je na kakršenkoli način nezakonit, žaljiv, neresničen, sramotilen ali kakorkoli drugače sporen.

 

INTELEKTUALNA LASTNINA

Znak, ime in logotip ter fotografije so osnovni elementi vizualne identitete Saksida resorta. Njihova uporaba brez dovoljenja lastnika ni dovoljena.

 

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Lastnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, katerikoli del splošnih pogojev brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Lastnik se zavezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem naslovu www.vinasaksida.com

Lastnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko lastnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitev ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila. Želimo vam prijetno bivanje.

 

Turizem Saksida, Ingrid Saksida s.p. 1.1.2022