Dežela sonca in milega podnebja. Leži na zahodu Slovenije, na jugu je obdana z obronki Krasa, na severu jo ščiti Trnovska planota, na vzhodu dolino zapira pogorje Nanosa, na zahodu pa se odpira proti Furlanski nižini. Tu se srečata alpski in mediteranski svet. Klima je submediteranska z blagimi zimami, značilno burjo in vročimi, suhimi poletji. Tla so flišnata; menjajoče plasti laporja in peščenjaka domačini imenujemo »soudan« in prav to so najboljša vinogradniška tla. Vse to daje vinom karakter, raznolikost in kvaliteto.