Lege

TEPEVNIK: 
Pobočje, jugozahod, fliš  
Sorte: Chardonnay, Sivi Pinot, Merlot, Cabernet Sauvignon  

GMAJNA:
Pobočje, jugozahod, fliš  
Sorte: Merlot, Cabernet Sauvignon  

LISIČNIK  
Pobočje, jugovzhod, fliš  
Sorte: Rebula, Modri Pinot  

ŠPEGLE 
Pobočje, jugozahod, fliš  
Sorte: Zelen, Barbera, Beli Pinot, Malvazjia 

 

 Sofinanciranje aktivnosti iz naslova ukrepov

-Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila ( ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

-Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

-Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.